Przydział do grup dziekańskich – I rok studiów filologii polskiej I stopnia

Przydział do grup dziekańskich – I rok studiów filologii polskiej I stopnia

Szanowni Państwo!

W najbliższych dniach  powinni mieć Państwo możliwość sprawdzenia w systemie USOS, do której grupy  dziekańskiej zostali Państwo przyporządkowani (są to grupy konfigurowane odgórnie na potrzeby zajęć obowiązkowych)  i wówczas będą Państwo  już wiedzieli plan której grupy trzeba realizować.