Sposób kalkulowania zapisów
na zajęcia fakultatywne (Filologia polska, studia I i II stopnia)

Wydział Filologiczny

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Sposób kalkulowania zapisów na zajęcia fakultatywne

na studiach I i II stopnia

 

Filologia polska, studia I stopnia (licencjackie)

ROK I – Semestr zimowy (semestr 1)

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 1 zimowym: 10 ECTS

 • Blok B (2 ECTS) – zajęcia adresowane są do roku I – ich wykaz znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz w USOSie.

W semestrze 1: student musi zapisać się na jedne zajęcia w tym bloku – co daje 2 ECTS.

 • Blok C (3 ECTS): student wybiera spośród zajęć ogólnowydziałowych lub ogólnouczelnianych oferowanych studentom wszystkich lat studiów – na te zajęcia student polonistyki zapisuje się tylko raz w czasie studiów, w semestrze 1, i otrzymuje za nie 3 ECTS.
 • Blok S (2 ECTS + 3 ECTS): są to zajęcia obowiązkowe i tylko wybór grupy proseminaryjnej jest dowolny – student odbywa te zajęcia tylko raz w czasie studiów, w semestrze 1, i otrzymuje za nie łącznie: 5 ECTS.

Wykaz zajęć w bloku S znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok S oraz w USOSie.

Na zajęcia w tym bloku składają się wykład i proseminarium:

 1. wykład (2 ECTS): Podstawy wiedzy o mediach – zapisy obowiązkowe
 2. proseminarium (3 ECTS): spośród 5 grup student może zapisać się na dowolne proseminarium: albo na Komunikację niewerbalną, albo na Techniki reguły wpływu społecznego.

 

 • DODATKOWO: Aby ułatwić studentom wybór specjalności / specjalizacji na następny semestr (2, letni) – zorganizowane będzie, pod koniec semestru zimowego (w ostatnim tygodniu listopada 2019 roku) spotkanie informacyjne.

 

ROK I – Semestr letni (semestr 2)

Filologia polska, studia I stopnia (licencjackie)

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 2. letnim: 11 ECTS

 • Lektorat języka obcego / nowożytnego (3 ECTS) – student wybiera dowolny lektorat znajdujący się w ofercie Wydziału) i realizuje go w wymiarze 60 godz. semestralnie – w semestrze letnim uzyskuje za to 3 ECTS
 • Blok B (2 ECTS) – zajęcia adresowane są do roku I – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B

W semestrze 2.: student musi zapisać się na jedne zajęcia w tym bloku – co daje 2 ECTS.

 • Blok D (6 ECTS): są to zajęcia specjalizacyjne. Student wybiera z oferty specjalności i specjalizacji mając do dyspozycji: 1. specjalność nauczycielską, 2. specjalizację nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, 3. specjalizację edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, 4. specjalizację komunikowanie publiczne, 5. specjalizację: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

Student wybiera jedną specjalizację – jest ona wkalkulowana w plan studiów, gdyby student wybrał druga specjalizację – realizuje ją wówczas poza programem i musi uiścić stosowną opłatę (zob. opis programu filologii polskiej, studia I stopnia – dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii –   http://polonistyka.uni.lodz.pl/ ).

Aby ułatwić wybór specjalności / specjalizacji – zorganizowane będzie, pod koniec semestru zimowego (w ostatnim tygodniu listopada danego roku akademickiego) spotkanie informacyjne.

 

W semestrze letnim student musi wypracować 6 ECTS, realizując przedmioty przewidziane programem danej specjalności/specjalizacji.

 

           ROK II  – Semestr zimowy (semestr 3)

Filologia polska, studia I stopnia (licencjackie)

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 3. zimowym: 12 ECTS

 • Blok B – w tym semestrze nie muszą Państwo wybierać żadnych zajęć fakultatywnych w bloku B, ponieważ realizacja wybranej specjalizacji i lektoratu daje wystarczającą liczbę punktów za zajęcia fakultatywne. Jeśli jednak znajdą Państwo w ofercie przedmiot, który Państwa interesuje i chcą Państwo uczestniczyć w jego realizacji w semestrze 3 – mogą Państwo zapisać się na taki przedmiot a nadwyżka punktów zdobytych w tym semestrze przeniesiona jest na semestr / rok następny. Zajęcia w bloku B adresowane są do roku II i III – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz w USOSie.

 

 • Lektorat języka obcego / nowożytnego (3 ECTS) – student realizuje wybrany lektorat w wymiarze 60 godz. semestralnie – w semestrze 3. zimowym uzyskuje za to 4 ECTS – semestr kończy się Egzaminem.
 • Blok D (8 ECTS): są to zajęcia specjalizacyjne. Student realizuje jedną z wybranych na roku I specjalizacji: 1. specjalność nauczycielską, 2. specjalizację nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, 3. specjalizację edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, 4. specjalizację komunikowanie publiczne, 5. specjalizację: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

 

ROK II – Semestr letni (semestr 4)

Filologia polska, studia I stopnia (licencjackie)

 

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 3. zimowym: 8 ECTS

 • Blok B – w tym semestrze nie muszą Państwo wybierać żadnych zajęć fakultatywnych w bloku B, ponieważ realizacja wybranej specjalizacji i lektoratu daje wystarczającą liczbę punktów za zajęcia fakultatywne. Jeśli jednak znajdą Państwo w ofercie przedmiot, który Państwa interesuje i chcą Państwo uczestniczyć w jego realizacji w semestrze 4 – mogą Państwo zapisać się na taki przedmiot, a nadwyżka punktów zdobytych w tym semestrze przeniesiona jest na semestr / rok następny. Zajęcia w bloku B adresowane są do roku II i III ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz w USOSie.
 • Blok D (8 ECTS – w wyjątkiem specjalności nauczycielskiej – 9 ECTS, który to nadliczbowy punkt przechodzi na następny semestr): są to zajęcia specjalizacyjne. Student realizuje jedną z wybranych na roku I specjalizacji: 1. specjalność nauczycielską, 2. specjalizację nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, 3. specjalizację edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, 4. specjalizację komunikowanie publiczne, 5. specjalizację: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

 

ROK III – Semestr zimowy (semestr 5)

Filologia polska, studia I stopnia (licencjackie)

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 5. zimowym: 13 ECTS

 • Blok B (4 ECTS) – w semestrze 5: student musi zapisać się na 2 zajęcia w tym bloku, co daje 4 ECTS.

Zajęcia w bloku B adresowane są do roku II i III  ‒ ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz w USOSie.

 • Blok D (9 ECTS – w wyjątkiem specjalności nauczycielskiej – 8 ECTS + 1 ECTS z poprzedniego semestru): są to zajęcia specjalizacyjne. Student realizuje jedną z wybranych na roku I specjalizacji: 1. specjalność nauczycielską, 2. specjalizację nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, 3. specjalizację edytorstwo tekstów literackich i użytkowych, 4. specjalizację komunikowanie publiczne, 5. specjalizację: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

 

ROK III – Semestr letni (semestr 6)

Filologia polska, studia I stopnia (licencjackie)

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 6. letnim: 2 ECTS.

 • Blok B (2 ECTS) – w semestrze 6: student musi zapisać się na jedne zajęcia w tym bloku, co daje 2 ECTS.

Zajęcia w bloku B adresowane są do roku II i III  ‒ ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz w USOSie.

 


 

Filologia polska, studia II stopnia (magisterskie)

ROK I ‒ semestr zimowy (semestr 1)

UWAGA do bloku A – zajęcia obowiązkowe:

W bloku A zobaczą Państwo w programie kategorię zajęć opisaną jako zajęcia z grupy E (w semestrze 1: E1 i E2) – zapisują się Państwo na nie zgodnie z wyborem seminarium :

a/ jeśli wybiorą Państwo seminarium językoznawcze – wówczas wybierają Państwo również w semestrze 1, zimowym, Metodologię badań językoznawczych (E1) i Lingwistykę tekstu (E2)

b/ jeśli wybiorą Państwo seminarium literaturoznawcze – wówczas wybierają Państwo również w semestrze 1 zimowym Rozwój literatury od starożytności po współczesność (E1) oraz Literaturę popularną w kontekstach kulturowych (E2)

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 1. zimowym: 6 ECTS.

 1. Dla osób, które ukończyły filologię polską I stopnia (studia licencjackie)

Blok B (4 ECTS): – zajęcia adresowane są wyłącznie do studentów studiów II stopnia – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz na stronie USOSu (w ramach bloku B student może realizować 18 ECTS specjalności / specjalizacji kontynuowanej lub od podstaw – blok D, który nie mieści się w  programie studiów/ szczegóły dotyczące specjalności i specjalizacji można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii – http://polonistyka.uni.lodz.pl/).

W semestrze 2.: student musi zapisać się na 2 zajęcia w tym bloku – co daje 4 ECTS.

 

 • Blok S (2 ECTS): są to zajęcia obowiązkowe i tylko wybór grupy proseminaryjnej w semestrze 2 jest dowolny – student odbywa te zajęcia tylko raz w czasie studiów (wykład w semestrze 1, a proseminarium w semestrze 2) i otrzymuje za nie łącznie: 5 ECTS.

Wykaz zajęć w bloku S znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok S oraz w USOSie.

W semestrze 1, zimowym, student zapisuje się obowiązkowo na wykład z bloku S: Współczesne teorie socjologiczne w badaniach humanistycznych (2 ECTS).

 1. Dla osób, które ukończyły studia inne niż filologię polską I stopnia (studia licencjackie niepolonistyczne)
 • Blok S (2 ECTS): są to zajęcia obowiązkowe i tylko wybór grupy proseminaryjnej w semestrze 2 jest dowolny – student odbywa te zajęcia tylko raz w czasie studiów (wykład w semestrze 1, a proseminarium w semestrze 2) i otrzymuje za nie łącznie: 5 ECTS.

Wykaz zajęć w bloku S znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok S.

W semestrze 1, zimowym student zapisuje się obowiązkowo na wykład Współczesne teorie socjologiczne w badaniach humanistycznych ( (2 ECTS).

 • Blok N (4 ECTS): zajęcia przeznaczone specjalnie dla studentów, którzy nie ukończyli filologii polskiej I stopnia – student zapisuje się fakultatywnie na jedne zajęcia literaturoznawcze (2 ECTS) oraz jedne zajęcia językoznawcze (2 ECTS) – łącznie student musi uzyskać 4 ECTS za zajęcia w bloku N w semestrze zimowym.

Wykaz zajęć w bloku N znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok N. oraz w USOSie,

lub

Blok B – (4 ECTS) – zajęcia adresowane są wyłącznie do studentów studiów II stopnia – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz na stronie USOSu (w ramach bloku B student może realizować 18 ECTS specjalności / specjalizacji kontynuowanej lub od podstaw – blok D, który nie mieści się w  programie studiów/ szczegóły dotyczące specjalności i specjalizacji można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii – http://polonistyka.uni.lodz.pl/ ; studenci, którzy nie ukończyli studiów polonistycznych I stopnia nie mogą realizować specjalności nauczycielskiej)

W semestrze 2.: student musi zapisać się na 2 zajęcia w tym bloku – co daje 4 ECTS.

 

 

ROK I  ‒ semestr letni (semestr 2)

Filologia polska, studia II stopnia (magisterskie)

UWAGA do bloku A – zajęcia obowiązkowe:

W bloku A, wzorem poprzedniego semestru, towarzyszą Państwu zajęcia z grupy E (w semestrze 2: E3 i E4) – zapisują się Państwo na nie zgodnie z wyborem seminarium :

a/ jeśli wybrali Państwo seminarium językoznawcze – wówczas wybierają Państwo również w semestrze 2, letnim, Warsztat badawczy językoznawcy (E3) i Współczesne analizy dyskursu (E4)

b/ jeśli wybrali Państwo seminarium literaturoznawcze – wówczas wybierają Państwo również w semestrze 2, letnim, Wybrane zagadnienia z metodologii nauki o literaturze (E3) oraz Przemiany poezji i dramatu od średniowiecza do współczesności (E4)

 

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 2. letnim: 10 ECTS

 1. Dla osób, które ukończyły filologię polską I stopnia (studia licencjackie)
 • Blok B – (4 ECTS) – zajęcia adresowane są wyłącznie do studentów studiów II stopnia – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz na stronie USOSu (w ramach bloku B student może realizować 18 ECTS specjalności / specjalizacji kontynuowanej lub od podstaw– blok D, który nie mieści się w programie studiów)

W semestrze 2.: student musi zapisać się na 2 zajęcia w tym bloku – co daje 4 ECTS.

 • Blok C (3 ECTS): student wybiera spośród zajęć ogólnowydziałowych lub ogólnouczelnianych oferowanych studentom wszystkich lat studiów – na te zajęcia student polonistyki zapisuje się tylko raz w czasie studiów, w semestrze 2, i otrzymuje za nie 3 ECTS.
 • Blok S (3 ECTS): są to zajęcia obowiązkowe i tylko wybór grupy proseminaryjnej w semestrze 2 jest dowolny – student odbywa te zajęcia tylko raz w czasie studiów (wykład w semestrze 1, a proseminarium w semestrze 2) i otrzymuje za nie łącznie: 5 ECTS.

Wykaz zajęć w bloku S znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok S.

W semestrze 2, letnim, student zapisuje się do wybranej grupy proseminaryjnej z bloku S: albo będzie to Komunikacja interpersonalna, albo – Socjologia kultury i uzyskuje za te zajęcia 3 ECTS).

 1. Dla osób, które ukończyły studia inne niż filologię polską I stopnia (studia licencjackie niepolonistyczne)
 • Blok N (4 ECTS): zajęcia przeznaczone specjalnie dla studentów, którzy nie ukończyli filologii polskiej I stopnia – oferta zwiera jedne zajęcia literaturoznawcze (2 ECTS) oraz jedne zajęcia językoznawcze (2 ECTS) – łącznie student musi uzyskać 4 ECTS za zajęcia w bloku N w semestrze 2, letnim.

Wykaz zajęć w bloku N znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok N.

lub

Blok B – (4 ECTS) – zajęcia adresowane są wyłącznie do studentów studiów II stopnia – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz na stronie USOSu (w ramach bloku B student może realizować 18 ECTS specjalności / specjalizacji kontynuowanej lub od podstaw– blok D, który nie mieści się w  programie studiów; studenci, którzy nie ukończyli studiów polonistycznych I stopnia nie mogą realizować specjalności nauczycielskiej).

W semestrze 2.: student musi zapisać się na 2 zajęcia w tym bloku – co daje 4 ECTS.

 • Blok C (3 ECTS): student wybiera spośród zajęć ogólnowydziałowych lub ogólnouczelnianych oferowanych studentom wszystkich lat studiów – na te zajęcia student polonistyki zapisuje się tylko raz w czasie studiów, w semestrze 2. i otrzymuje za nie 3 ECTS.
 • Blok S (3 ECTS): są to zajęcia obowiązkowe i tylko wybór grupy proseminaryjnej w semestrze 2 jest dowolny – student odbywa te zajęcia tylko raz w czasie studiów (wykład w semestrze 1, a proseminarium w semestrze 2. i otrzymuje za nie łącznie: 5 ECTS.

Wykaz zajęć w bloku S znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok S.

W semestrze 2, letnim, student zapisuje się do wybranej grupy proseminaryjnej z bloku S: albo będzie to Komunikacja interpersonalna, albo – Socjologia kultury  – student uzyskuje za te zajęcia 3 ECTS).

 

ROK II ‒ semestr zimowy (semestr 3)

Filologia polska, studia II stopnia (magisterskie)

UWAGA do bloku A – zajęcia obowiązkowe:

W bloku A, wzorem poprzedniego semestru, towarzyszą Państwu zajęcia z grupy E (w semestrze 3: E5) – zapisują się Państwo na nie zgodnie z wyborem seminarium :

a/ jeśli wybrali Państwo seminarium językoznawcze – wówczas wybierają Państwo również w semestrze 3, zimowym, Nazwy własne – teoria i praktyka (E5)

b/ jeśli wybrali Państwo seminarium literaturoznawcze – wówczas wybierają Państwo również w semestrze 3, zimowym, Przemiany gatunków prozatorskich od średniowiecza do współczesności (E5)

Zajęcia fakultatywne

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 3. zimowym: 7 ECTS.

 • Repetytorium językowe (15 godz. / Egzamin / 3 ECTS)
 1. Dla osób, które ukończyły filologię polską I stopnia (studia licencjackie)
 • Blok B (4 ECTS) – zajęcia adresowane są wyłącznie do studentów studiów II stopnia – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B oraz na stronie USOSu (w ramach bloku B student może realizować 18 ECTS specjalności / specjalizacji kontynuowanej lub od podstaw– blok D, który nie mieści się w programie studiów). Trzeba wybrać dwa zajęcia.
 1. Dla osób, które ukończyły studia inne niż filologię polską I stopnia (studia licencjackie niepolonistyczne)
 • Blok N (4 ECTS): zajęcia przeznaczone specjalnie dla studentów, którzy nie ukończyli filologii polskiej I stopnia – oferta zwiera jedne zajęcia literaturoznawcze (2 ECTS) oraz jedne zajęcia językoznawcze (2 ECTS) – łącznie student musi uzyskać 4 ECTS za zajęcia w bloku N w semestrze 3, zimowym.

Wykaz zajęć w bloku N znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/ ) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok N,

lub

 • Blok B (4 ECTS) – zajęcia adresowane są wyłącznie do studentów studiów II stopnia – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B (w ramach bloku B student może realizować 18 ECTS specjalności / specjalizacji kontynuowanej lub od podstaw– blok D, który nie mieści się w  programie studiów; studenci, którzy nie ukończyli studiów polonistycznych I stopnia nie mogą realizować specjalności nauczycielskiej). Trzeba wybrać dwa zajęcia.

 

 

ROK II ‒ semestr letni (semestr 4)

Filologia polska, studia II stopnia (magisterskie)

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia fakultatywne w semestrze 4. letnim: 14 ECTS.

Wszystkich studentów obowiązuje blok B.

 • Blok B (14 ECTS) – trzeba wybrać z propozycji polonistycznych 7 zajęć; zajęcia adresowane są wyłącznie do studentów studiów II stopnia – ich wykaz znajdzie się na stronie Wydziału Filologicznego – http://filolog.uni.lodz.pl/) – zakładka: plany zajęć – filologia polska – blok B (w ramach bloku B student może realizować 18 ECTS specjalności / specjalizacji kontynuowanej lub od podstaw– blok D, który nie mieści się w podstawowym programie studiów filologii polskiej II stopnia; studenci, którzy nie ukończyli studiów polonistycznych I stopnia nie mogą realizować specjalności nauczycielskiej).