Spotkanie Koła Naukowego Językoznawców dn. 6.11.2019 r.

D R O D Z Y  S Y M P A T Y C Y  J Ę Z Y K A !

Jeśli kochacie język i chcielibyście zarażać swoją
pasją innych, a przy okazji świetnie się bawić,
poszerzając swoją wiedzę, organizując spotkania
z ludźmi ze świata mediów i kultury, sympozja
i konferencje – koniecznie przyjdźcie na pierwsze
w tym roku akademickim spotkanie
Koła Naukowego Językoznawców UŁ!

6  L I S TOP A D A

G O D Z . 1 6 . 3 0
p o k ó j  n r  3 . 8 0