Spotkanie naukowe „Łódź i Poznań na językach” poświęcone językowym osobliwościom Łodzi
i Poznania, 21 kwietnia 2021 (środa)

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Łódź i Poznań na językach poświęcone językowym osobliwościom Łodzi i Poznania.

W wystąpieniach oprócz zagadnień teoretycznych pojawią się liczne ciekawostki i zagadki. Nie zabraknie również okazji do dyskusji i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

 

Termin spotkania: 21 kwietnia 2021 (środa), godz. 11:00.

 

Spotkanie potrwa około 2 godzin i odbędzie się na platformie MS Teams.

Poniżej przesyłamy link do zespołu (należy w niego kliknąć i wejść do utworzonego zespołu):

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1dd890f2c7343b18e82c4c145dc8ed8%40thread.tacv2/conversations?groupId=326c7488-9534-444e-8f0d-b490946f0d8c&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

Join conversation

teams.microsoft.com

 

W załączniku przesyłamy oficjalne zaproszenie na spotkanie.

ŁiP na językach-12.04.21-ost.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy

Dialektologiczne Koło Naukowe UŁ

Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM

 

Wiadomość wygasa dnia 22.4.2021 r.