Spotkanie Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ (30 maja br.)

Rada Programowa Ośrodka zaprasza uprzejmie na spotkanie, które odbędzie się 30 maja (czwartek) o godz.17:00 w gmachu Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/177, s. 0.02 (parter).

W programie referat pt. „Historie biblijne Słowian prawosławnych. Od Pisma do opowieści o stworzeniu bez Stworzyciela”, który wygłosi dr hab. Małgorzata Skowronek (UŁ, Katedra Filologii Słowiańskiej). Po referacie przewidziana dyskusja.

O prelegencie:

Dr hab. Małgorzata Skowronek jest slawistką, historykiem literatury, tekstologiem i tłumaczem. Zajmuje się naukowo słowiańskimi apokryfami i legendami starotestamentowymi Słowian południowych, bułgarską literaturą i kulturą, przekładami piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego i bułgarskiego. Jest m.in. autorką książek: „Świat cały ma Cię za obrońcę”.Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach; Palaea Historica. The Second Slavic Translation; Średniowieczne opowieści biblijne. Jest członkiem Ceraneum.

Wystąpienie ukaże wycinek tradycji literackiej Słowian obrządku wschodniego, opartej na wykorzystaniu tekstu Pisma Świętego. Przedstawione zostaną wybrane utwory powstałe między X a XVIII w. przybliżające świat Słowa.