Spotkanie w sprawie wyboru polonistycznych specjalizacji zawodowych dla studentów I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich

Wybór specjalizacji w roku akademickim 2022 / 2023

Jak zwykle organizujemy spotkanie ze studentami I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich w sprawie wyboru polonistycznych specjalizacji zawodowych. W tym roku odbędzie się ono 21 listopada 2022 r. (poniedziałek), w godz. 8.15 – 9.45, aula A2.
Prosimy opiekunów specjalizacji o przygotowanie krótkich, pięciominutowych wystąpień / prezentacji reklamujących specjalizację.

Proponujemy następujący porządek wystąpień (poprzedzonych krótkim wprowadzeniem ogólnym):
Specjalność nauczycielska (dla studentów studiów I stopnia) – dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza
Specjalizacja literatura dla dzieci i młodzieży (dla studentów I roku studiów II stopnia) – dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz
Specjalizacja publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna (dla studentów I roku studiów I stopnia) – dr Magdalena Lachman
Specjalizacje:
– komunikowanie publiczne (dla studentów I roku studiów I stopnia) – dr Katarzyna Burska
– komunikacja internetowa (dla studentów I roku studiów II stopnia) – mgr Beata Kacperska
Specjalizacja edytorska –mgr Aleksandra Kunikowska
– Specjalizacja edytorstwo tekstów literackich i użytkowych (dla studentów I roku studiów I stopnia)
– Specjalizacja podstawy grafiki komputerowej (kontynuacja specjalizacji edytorskiej) – dla studentów I roku studiów II stopnia
– Specjalizacja glottodydaktyczna (dla studentów I roku studiów I stopnia) oraz
Nauczanie języka polskiego jako obcego (dla studentów I roku studiów II stopnia) – dr Michalina Biernacka

REJESTRACJA NA SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE
Terminy rejestracji w USOS na specjalności / specjalizacje dla I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich – student może zapisać się w USOS tylko na jedną specjalność / specjalizację i ta będzie traktowana jako pierwsza:

Rejestracja na specjalizacje na studiach I stopnia – od 02.12 do 12.12.2022 – rok I
W ramach rejestracji na wybraną specjalność / specjalizację uaktywniony będzie w systemie USOS jeden z poniższych przedmiotów specjalizacyjnych roku I studiów licencjackich z semestru 2:

– Specjalizacja: komunikowanie publiczne – rejestracja na przedmiot: Podstawy komunikacji społecznej
– Specjalizacja glottodydaktyczna – rejestracja na przedmiot: Psychologiczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego
– Specjalizacja edytorstwo tekstów literackich i użytkowych – rejestracja na przedmiot: Edytorstwo tekstów literackich – teoria
– Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna – rejestracja na przedmiot: Krytyk jako uczestnik współczesnej kultury
Specjalności
– Specjalność nauczycielska (dla studentów studiów I stopnia) – rejestracja na przedmiot: Metody nauczania języka polskiego

Rejestracja na specjalizacje studiów II stopnia – od 03.12 do 12.12.2022 – rok I
W ramach każdej specjalizacji studiów II stopnia uaktywniony do rejestracji będzie w systemie USOS jeden z poniższych przedmiotów specjalizacyjnych, których realizacja planowana jest na semestr 2:

– Specjalizacja: komunikacja internetowa – rejestracja na przedmiot: Copywriting internetowy
– Specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego – rejestracja na przedmiot: Wprowadzenie do wielojęzyczności
– Specjalizacja podstawy grafiki komputerowej – rejestracja na przedmiot: Podstawy grafiki komputerowej – projektowanie publikacji książkowej
– Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży – rejestracja na przedmiot: Klasyka literatury dla dzieci i młodzieży
Nabór na specjalność nauczycielską przeprowadzono w semestrze 1.

Od 12.12.2022 do 20.12.2022 – weryfikacja zawiązanych specjalizacji i w przypadku niezawiązania się którejś z wybranych przez studentów specjalizacji, przerejestrowanie osób z likwidowanych grup specjalizacyjnych do grup specjalizacyjnych, które na pewno będą uruchomione w semestrze 2 (student wybiera wówczas spośród specjalizacji uruchomionych i zgłasza swój wybór do opiekuna danej specjalizacji oraz do Pani Doroty Prasalskiej zawiadującej zapisami w USOS – pokój 3.39; dorota.prasalska@uni.lodz.pl).
W przypadku wyboru drugiej specjalizacji / specjalności – studenci zapisują się mailowo u opiekunów specjalizacji w tym samym czasie, gdy będą trwały zapisy na pierwszą specjalizację w USOS – opiekunowie zgłaszają grupę do akceptacji Dyrekcji Instytutu i skład zatwierdzonej grupy przesyłają do Pani Doroty Prasalskiej (pokój 3.39; dorota.prasalska@uni.lodz.pl) nie później niż do 20 grudnia 2022 r.