Środy z polonistyką

 

Szanowni Nauczyciele,

mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do uczestnictwa w cyklu spotkań organizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Środy z polonistyką”, a tym samym zaproponować Państwu podjęcie trwałej współpracy.

Raz w miesiącu trzech wykładowców Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii będzie prowadzić wykłady dla zaproszonych uczniów klas humanistycznych z liceów z Łodzi i województwa łódzkiego. Tematyka wykładów została dobrana tak, aby zainteresować młodzież polską kulturą, literaturą i językiem, budować więź z tym, co polskie, poszerzać humanistyczne horyzonty, a jednocześnie stanowić pomoc w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Zaproponowane przez wykładowców tematy — dotykające zagadnień literaturoznawczych i językoznawczych zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej — zbiegają się z ich naukowymi zainteresowaniami i prowadzonymi badaniami. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny spotkań.

W sumie w semestrze zimowym proponujemy pięć spotkań, podczas których wygłoszonych zostanie piętnaście półtoragodzinnych wykładów. Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:

11 września:

 1. (9.30-11.00) prof. Beata Grochala, Memy internetowe – od językowej kreatywności do kiczu
 2. (11.45-12.45) dr Anita Pawłowska-Kościelniak, Zagadki polskiej fleksji i ortografii z perspektywy historycznej
 3. (13.00-14.30) dr Monika Urbańska, Jak powstaje książka ― praca edytora wydawniczego

16 października:

 1. (9.30-11.00) dr Agnieszka Wierzbicka, Dlaczego banki nie robią bokami? O frazeologii i poprawności słów kilka
 2. (11.15-12.45) prof. Ewa Woźniak, Nazwy żeńskie ― historia i współczesność
 3. (13.00-14.30) dr Iwona Dembowska-Wosik, Od nieporozumień do porozumienia. Podstawy komunikacji międzykulturowej

13 listopada:

 1. (9.30-11.00) prof. Katarzyna Sicińska, Dzień, tydzień, miesiąc, rok – o nazwach miar czasu w języku polskim
 2. (11.15-12.45) prof. Magdalena Pietrzak, Polszczyzna Sienkiewicza ― znana i nieznana
 3. (13.00-14.30) prof. Katarzyna Jachimowska, Czy macie świet(l)ne pomysły? Kreatywność językowa w reklamie

11 grudnia:

 1. (9.30-11.00) dr Katarzyna Badowska, Skandalizujący fin de siècle – o skandalach w życiu pisarzy i gorszących dziełach literackich XIX wieku
 2. (11.15-12.45) dr Magdalena Kuran, Historia biblioteki
 3. (13.00-14.30) prof. Tomasz Bocheński, Zapytaj Witkacego? (Jak istnieć intensywnie?)

8 stycznia:

 1. (9.30-11.00) dr Lidia Ignaczak, Polski i francuski kabaret przełomu XIX i XX wieku
 2. (11.15-12.45) prof. Arkadiusz Morawiec, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej ― między dokumentem a literaturą
 3. (13.00-14.30) prof. Dorota Samborska-Kukuć, Arcydzieła i czytadła ― o literaturze polskiej 2. poł. XIX wieku

Spotkania będą odbywać się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Pomorska 171/173) w auli A5 (2. piętro).

Ponieważ zależy nam na stałej współpracy, zachęcamy Państwa szkołę do wzięcia udziału w całym cyklu spotkań, nie zaś w wybranych zajęciach.

Inicjatywa objęta została patronatem Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej oraz Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii dr hab. prof. UŁ Danuty Kowalskiej.

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ


Rejestracja na wszystkie zajęcia została zakończona. Brak wolnych miejsc.