Sympozjum „Biblia po polsku — dokonania i perspektywy badawcze” (8-9 grudnia 2022)

Zakład Historii Języka Polskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na sympozjum Biblia po polsku — dokonania i perspektywy badawcze (8-9 grudnia 2022) zorganizowane w związku z przypadającymi na ten rok jubileuszami.

W roku 1981 ukazała się monografia Marii Kamińskiej na temat Psałterza floriańskiego, która zainicjowała badania nad językiem polskich przekładów biblijnych prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim, a potem także w wielu innych ośrodkach naukowych. Od tej chwili minęło 40 lat. Ponadto w roku 2022 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, pod redakcją prof. Elżbiety Umińskiej-Tytoń ukazał się wybór prac łódzkich badaczy pt. Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej. Wybór łódzkich prac językoznawczych (1981–2021). Jubileusze badań nad językiem sprzęgają się z ważnymi datami dla historii polszczyzny. W bieżącym roku przypada 500. rocznica wydania Księgi Eklezjastesa pióra Hieronima Spiczyńskiego z Wielunia (1522 r.) — najstarszego w całości zachowanego przekładu fragmentu Biblii. Całość dopełnia 450. rocznica ukazania się jednego z czterech pełnych renesansowych tłumaczeń Pisma Świętego — protestanckiej Biblii nieświeskiej (1572 r.) Szymona Budnego. 

Biblia po polsku 1.12