Sympozjum naukowe „Medialne oblicza sportu” 14 marca 2019 r.

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego, chcąc nawiązać do badań nad językiem sportu od dłuższego czasu prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim, organizuje sympozjum naukowe Medialne oblicza sportu, które odbędzie się 14 marca 2019 r. w s. 1.17 na Wydziale Filologicznym UŁ. Serdecznie zapraszamy!

 

SYMPOZJUM NAUKOWE

Medialne oblicza sportu

Łódź, 14 marca 2019 r., s. 1.17

 

10.00 Otwarcie sympozjum

SEKCJA I

przewodniczący: prof. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, mgr Martyna Rzeźnik

10.10 dr hab. Beata Grochala, Medialny fenomen Tomasza Hajty – perspektywa (nie tylko) językowa

10.30 dr Przemysław Szews, Dziennikarstwo danych w sporcie

10.50 dr Katarzyna Burska, Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce? – o okładkach prasowych
po sukcesach i klęskach polskich piłkarzy w XXI wieku

11.10 mgr Beata Kacperska, Wideoblogi sportowe jako najnowsza forma wypowiedzi dziennikarskiej

11.30–11.50 dyskusja

11.50–12.20 przerwa kawowa

SEKCJA II

przewodniczący: dr hab. Beata Grochala, mgr Aleksandra Kujawiak

12.20 dr Bartłomiej Cieśla, Cechy językowe felietonów Jerzego Dudka i Tomasza Frankowskiego

12.50 Krzysztof Sędzicki, Twitter jako narzędzie pracy dziennikarza sportowego

13.10 dr Rafał Siekiera, Telewizyjny magazyn sportowy „na żywo” – amalgamat gatunków

13.30 mgr Justyna Groblińska, Przydomki polskich piłkarzy grających we włoskich klubach piłkarskich

13.30–13.50 dyskusja

13.50–14.30 przerwa obiadowa

SEKCJA III

przewodniczący: dr Rafał Siekiera, mgr Beata Kacperska

14.30 mgr Agnieszka Banach, Miłość niejedno ma imię – nazwy stron miłośników sportu
na portalu Facebook

14.50 mgr Magdalena Nowakowska, Język pisanych sportowych relacji na żywo

15.10 mgr Aleksandra Kujawiak, Socjolekt zawodników mieszanych sztuk walki (MMA)

15.30–15.50 dyskusja

15.50 Zakończenie sympozjum