Ukazała się książka „Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń” pod red. Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń pod red. Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. Książka została przygotowana przez doktorantki i studentki zrzeszone w Kole Naukowym Językoznawców działającym przy Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego: Agnieszkę Banach, Klaudię Chalczyńską, Justynę Groblińską, Magdalenę Nowakowską, Martynę Rzeźnik oraz Kingę Straszak – przy merytorycznym wsparciu opiekunów Koła.

Jest to książka pomyślana z jednej strony jako dydaktyczna pomoc dla nauczycieli podejmujących na lekcjach wskazaną problematykę, z drugiej zaś – jako niewielkich rozmiarów poradnik językowy skierowany do osób, które chciałyby podjąć wysiłek indywidualnej pracy nad zwiększeniem posiadanych kompetencji językowych. W szczególności mamy na myśli uczniów, studentów, dziennikarzy, redaktorów, korektorów, pracowników agencji reklamowych i copywriterskich, jakkolwiek publikację tę kierujemy do wszystkich miłośników polszczyzny.

Podręcznik podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera ćwiczenia poprawnościowe wyodrębnione w pięciu rozdziałach: 1. Poprawność fonetyczna, 2. Nazwiska polskie – odmiana, etymologia, słowotwórstwo, 3. Odmiana nazwisk obcych, 4. Poprawność składniowa, 5. Poprawność leksykalna, 6. Poprawność frazeologiczna. W drugiej umieszczono odpowiedzi na wszystkie sygnalizowane w książce problemy poprawnościowe.