Ukazała się najnowsza książka
dr A. Petlak

Wincenty Ignacy Marewicz, Zbiory poetyckie, opracowała i wstępem opatrzyła Anna Petlak

 

Prezentowana edycja to pierwsza publikacja książkowa, która powstała w ramach projektu naukowego Edycje krytyczne ze wstępem dzieł wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza (1755-1822), finansowanego przez NCN w Krakowie. Celem projektu jest przybliżenie zapomnianych oraz nieznanych współczesnemu czytelnikowi tekstów tego oświeceniowego twórcy. Dorobek pisarza nie doczekał się dotąd edycji krytycznej, a ta opracowana obecnie zmierza do zebrania całej jego spuścizny. W niniejszej edycji krytycznej zaprezentowano trzy zbiory poetyckie Marewicza: Samotne zabawki wierszem (1786), Sielanki (1788) oraz Różne wiersze (1788).

 

Link do publikacji – strona WUŁ:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/zbiory-poetyckie/