Ukazała się najnowsza książka prof. dra hab. Arkadiusza Morawca pt. „Polish Literature and Genocide”, opublikowana przez wydawnictwo Routledge (New York–London 2022)

Książka Arkadiusza Morawca Polish Literature and Genocide, opublikowana przez wydawnictwo Routledge (New York–London 2022), ukazuje stosunek literatury polskiej XX i XXI wieku do dwudziestowiecznych aktów ludobójstwa – od eksterminacji Ormian (wypartej ze świadomości społeczeństw Zachodu), poprzez Holokaust, do masakry w Srebrenicy (której Zachód nie zapobiegł). W przypadku ludobójstwa nazistowskiego przedmiotem refleksji jest nie tylko, dobrze już opisana, literatura odzwierciedlająca zagładę Żydów i Polaków, lecz także odnosząca się do ofiar dotąd przeoczanych lub marginalizowanych: osób upośledzonych i chorych psychicznie, Cyganów (Romów i Sinti) oraz sowieckich jeńców wojennych. Na szczegółowo nakreślonym tle historycznym i historycznoliterackim analizowane są utwory m.in. Ficowskiego, Lema, Nałkowskiej, Newerlego, Różewicza, Stasiuka, Szlengla, Szymborskiej, Tochmana, Weliczkera, Woroszylskiego, Żeromskiego. Rozważane są również zagadnienia dotyczące genezy i funkcji „literatury ludobójstwa” – estetycznej, poznawczej, ideowej, społecznej. Jest to pierwsza monografia ukazująca reakcje konkretnej literatury narodowej na różne akty ludobójstwa, a przy tym podnosząca rangę piśmiennictwa polskiego na tle literatury światowej – jako szczególnego świadectwa (oraz świadka) dwudziestowiecznych masowych zbrodni.

Polish Literature and Genocide (fragment)