Uruchomione i nieuruchomione specjalności / specjalizacje na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021/2022

Uruchomione i nieuruchomione specjalności / specjalizacje na kierunku filologia polska w roku akademickim 2021/2022

Studia I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na studiach licencjackich filologii polskiej uruchomione będą następujące specjalności /specjalizacje:

Specjalizacje

  1. Specjalizacja: komunikowanie publiczne
  2. Specjalizacja edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
  3. Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna

Specjalności

  1. Specjalność nauczycielska

Nie będzie uruchomiona specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego – osoby zarejestrowane na tę specjalizację powinny dokonać ponownego wyboru i do 20 grudnia 2021 wybrać specjalizację spośród tych uruchomionych (osoby zainteresowane zapisem na drugą specjalizację mają również czas, by wybrać dodatkową specjalizację do 20 grudnia 2021, zgodnie z ustaloną procedurą).

Studia II stopnia

Na studiach magisterskich filologii polskiej uruchomione będą w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 następujące specjalności / specjalizacje:

Specjalność nauczycielska – uruchomiona w semestrze 1.

Specjalizacje

  1. Specjalizacja: komunikacja internetowa
  2. Specjalizacja podstawy grafiki komputerowej

 

Nie będą uruchomione w semestrze letnim następujące specjalizacje:

  1. Specjalizacja: kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego
  2. Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży

Osoby zarejestrowane na te specjalizacje mogą dokonać ponownego wyboru i do 20 grudnia 2021 wybrać specjalizację spośród tych uruchomionych lub nie wybierać żadnej specjalizacji i pozostać przy realizacji zajęć fakultatywnych w bloku B / N (osoby zainteresowane zapisem na drugą specjalizację mają również czas, by wybrać dodatkową specjalizację do 20 grudnia 2021, zgodnie z ustaloną procedurą).