VI Konkurs im Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło VI edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.

 

Nagroda ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 17 lipca 2021 a 15 lipca 2022.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj: http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/aktualnosci/item/403-vi-konkurs-im-prof-eweliny-nurczy%C5%84skiej-fidelskiej.

 

Z wyrazami szacunku,

Piotr Sitarski

 

Dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski
Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. +42 6655133, strona www