„W kręgu staropolskiej moralistyki
i moralistów” – program konferencji oraz księga abstraktów (28 września 2020)

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego
przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej

W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów

(konferencja odbywa się zdalnie na platformie Teams)
28 września 2020 r.

Od godz. 8.50. rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych

Program konferencji
godz. 9.00.
Otwarcie konferencji

godz. 9.10. (wystąpienie + dyskusja)

Patrycja Makuch (UJ) Rola diabła w średniowiecznym exemplum na przykładzie kazań de tempore Peregryna z Opola

 

godz. 9.40. (wystąpienie + dyskusja)

Igor Jagłowski (UJ) Mateusz z Krakowa, reformy i ekonomie

 

godz. 10.10. (wystąpienie + dyskusja)

Aleksandra Goszczyńska (UŁ) Rola egzemplów biblijnych w staropolskich turcykach. Loci communes w napominaniach i przestrogach

 

godz. 10.40. (wystąpienie + dyskusja)

Anna Podlecka (UwB) Jan Dymitr Solikowski wobec racji stanu w latach 1564–1603

 

Przerwa kawowa (samoobsługa) godz. 11.10–11.30.

 

godz. 11.30. (wystąpienie + dyskusja)

Natalia Tukiendorf (UMCS) Ponadwyznaniowy charakter traktatu Stadło małżeńskie Jana Płoczywłosa Mrowińskiego

 

godz. 12.00. (wystąpienie + dyskusja)

Anna Maciejewska (UWr) „Mandat jest świeca, i prawo jest światłość, a droga żywota gromienie karności”, czyli rola przepisów prawnych w ujęciu Piotra Skargi

 

godz. 12.30. (wystąpienie + dyskusja)

Robert Mieleszczyk (UMCS w Lublinie) Mit i miłość w Roksolankach Szymona Zimorowica

 

godz. 13.00. (wystąpienie + dyskusja)

Sabina Kowalczyk (UWM w Olsztynie) Głos Syreniusza w sprawie siedemnastowiecznej magii zielarskiej

 

godz. 13.30. Zakończenie konferencji

 

Kierownik naukowy konferencji: dr hab. Michał Kuran prof. UŁ

Sekretarz konferencji: mgr Aleksandra Goszczyńska

kontakt: literatura.dawna@uni.lodz.pl

 

Konferencja zorganizowana pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” stanowi pierwszą część cyklicznego czwartego „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019).

Ksiega abstraktow2