W stronę nowoczesności języka — porządkowanie, klasyfikowanie, normalizacja. Łódź, 1‒3 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, mamy przyjemność złożyć na Państwa ręce zaproszenie na konferencję

W stronę nowoczesności języka — porządkowanie, klasyfikowanie, normalizacja

 

Łódź, 1–3 kwietnia 2019

Konferencja wpisuje się w cykl Język — obyczaj — wspólnota, realizowany w ramach współpracy Zakładu Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to szósta konferencja z tego cyklu. Tym razem będziemy gościć Państwa w Łodzi.

Przedmiotem obserwacji naukowej pragniemy uczynić wszelkie działania zmierzające do przeobrażania języka na płaszczyznach systemu, słownictwa i stylu. Na szczególne zainteresowania zasługuje, naszym zdaniem, polszczyzna ostatnich dwóch stuleci. Jest to czas intensywnych zmian językowych, dokonujących się po części samorzutnie, po części zaś stymulowanych działalnością licznych gremiów, podejmujących prace nad szeroko rozumianym doskonaleniem języka. Nie wykluczamy jednak rozszerzenia pola obserwacji na całe dzieje polszczyzny.

Proponujemy objąć refleksją następujące zagadnienia szczegółowe:
– działania podejmowane w celu normalizacji i kodyfikacji języka (prace reformatorskie, dydaktyka szkolna, podręczniki, słowniki);
– zmiany zachodzące w zasobie leksykalnym (likwidacja dubletów słowotwórczych, specjalizacja semantyczna, losy zapożyczeń);
– kształtowanie polskiej terminologii specjalistycznej (terminologia prawna, medyczna itp., pierwsze słowniki specjalistyczne);
– rozwój sprawności stylistycznej (rozprawy teoretyczne, poradniki, listowniki itp.).

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 1–3 kwietnia 2019 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Rogowska 26).
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do końca stycznia 2019 roku pod adresem: jezyk.obyczaj.wspolnota@gmail.com.
Na prezentację wystąpienia planujemy 20 minut.
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł.
Opłata pokrywa koszty organizacyjne, wyżywienie i przerwy kawowe, nie obejmuje kosztów noclegów. Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy w późniejszym terminie.

Kierownik konferencji
prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń
Rada programowa
dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska,
dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak, dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski, dr hab. prof. UŁ Magdalena Pietrzak
Sekretarz konferencji
dr Anna Lenartowicz-Zagrodna

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Filologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM dwudniowy