Wyniki pierwszego grudniowego naboru na specjalizacje zawodowe oraz terminy dodatkowych zapisów na specjalności i specjalizacje na kierunku filologia polska

Wyniki pierwszego grudniowego naboru na specjalizacje zawodowe

oraz terminy dodatkowych zapisów na specjalności i specjalizacje

na kierunku filologia polska

Wydział Filologiczny UŁ

w roku akademickim 2020/2021

W dniach 2 – 18 grudnia 2020 roku odbyły się zapisy na specjalizacje oferowane w programie zajęć fakultatywnych (blok D) na filologii polskiej.

W ich wyniku, od semestru letniego, w roku akademickim 2020/2021,  uruchomione zostaną następujące specjalności i specjalizacje:

Studia I stopnia

  1. Specjalność nauczycielska (osoba prowadząca zapisy: dr hab. prof. UŁ Małgorzata Gajak-Toczek, malgorzata.gajak@uni.lodz.pl; mgajaktoczek@o2.pl)
  2. Specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego (osoba prowadząca zapisy: dr Iwona Dembowska-Wosik, iwona.dembowska-wosik@uni.lodz.pl)
  3. Specjalizacja: edytorstwo tekstów literackich i użytkowych [osoba prowadząca zapisy: dr Mateusz Poradecki (mateusz.poradecki@uni.lodz.pl) lub inni pracownicy Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych]
  4. Specjalizacja: komunikowanie publiczne (dr Katarzyna Burska, katarzyna.burska@uni.lodz.pl)
  5. Specjalizacja: publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna (dr Magdalena Lachman, magdalena.lachman@uni.lodz.pl)

Studia II stopnia

Specjalizacja: kształcenie specjalistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego (osoba prowadząca zapisy: dr Iwona Dembowska-Wosik, iwona.dembowska-wosik@uni.lodz.pl )

Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży (osoba prowadząca zapisy: dr hab. prof. UŁ Alicja Mazan- Mazurkiewicz, alicja.mazan@uni.lodz.pl )

***

Warunkowo, do 10 stycznia 2021,  przedłużono zapisy na specjalizację podstawy grafiki komputerowej (studia II stopnia) – po tym terminie, jeżeli nie zgłosi się więcej niż dotychczas osób (zapisanych jest tylko 5 osób), specjalizacji podstawy grafiki komputerowej nie będzie można uruchomić.  Informację o uruchomieniu lub nie powinni studenci uzyskać od opiekuna specjalizacji, dr Mateusza Poradeckiego (mateusz.poradecki@uni.lodz.pl)  lub kierownika Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, dr. hab. prof. UŁ Michała Kurana (michal.kuran@uni.lodz.pl).

W przypadku, gdyby grupa specjalizacyjna okazała się zbyt mała, osoby zarejestrowane na tę specjalizację będą mogły wybrać inną specjalizację z tegorocznej polonistycznej oferty dla studentów studiów II stopnia (podkreślić jednak trzeba, że na studiach II stopnia wybór specjalizacji nie jest obowiązkowy) – ewentualne dodatkowe zapisy tej grupy studentów na inne uruchomione specjalizacje będą prowadzone od 11 stycznia do 15 stycznia 2021 roku.

***

Studenci, którzy nie zdążyli zarejestrować się na specjalizację, również ci, którzy zdecydowali się wybrać jeszcze specjalizację dodatkową, a nie zrobili tego w czasie pierwszego naboru albo tacy, których specjalizacja nie została uruchomiona (na studiach II stopnia specjalizacja komunikacja internetowa), a chcą realizować inny program specjalizacyjny – mają szansę dopisać się do jednej z uruchomionych specjalizacji w dniach 7-15 stycznia 2021 roku (adresy mailowe osób prowadzących zapisy wskazane są powyżej).