Zaproszenie na konferencję: „Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu”

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu kontynuującej proponowany przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego cykl spotkań: Język — obyczaj — wspólnota.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20–21 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy (Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu)

Program konferencji Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu

Kierownik konferencji

dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska

Sekretarz konferencji

mgr Magdalena Gozdek