Zarządzenie Dziekana WF UŁ
w sprawie: terminów egzaminów dyplomowych oraz jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie dziekana-egzaminy dyplomowe