Zarządzenie Dziekana WF wprowadzające zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich oraz zasady odbywania zajęć zdalnych przez studentów Wydziału

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym Zarządzeniem (wraz z załącznikami) Pani Dziekan, wprowadzającym zasady prowadzenia zajęć zdalnych przez nauczycieli akademickich oraz zasady odbywania zajęć zdalnych przez studentów Wydziału.