Zarządzenie Rektora UŁ

Szanowni Państwo,

informujemy o zarządzeniu Rektora UŁ z dnia 7.12.2020 r.:

  • nr 56 w sprawie zmiany zarządzenia nr 172 Rektora UŁ z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego (https://baw.uni.lodz.pl/d/42101/5/);

Treść w/w zarządzeń dostępna jest w Bazie Aktów Własnych LEX pod wskazanymi wyżej linkami.

 

Dział Prawno-Organizacyjny

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68

90 – 136 Łódź

 

T: 42 635 48 27; 42 635 41 07;

42 635 28 28; 42 635 40 92

E: dpo@uni.lodz.pl

W: baw.uni.lodz.p