Zmarł dr Józef Duk, były pracownik Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku zmarł

dr Józef Duk

były pracownik Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ,

autor biografii literackiej Juliana Przybosia i wydawca jego poezji,

autor studiów o polskiej poezji XX wieku.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ