Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich” poświęconej pamięci Profesora Witolda Śmiecha. Konferencja odbędzie się 4 i 5 marca 2016 r. w Łodzi

ZAPROSZENIE

4 marca 2016 roku przypada 25. rocznica śmierci, a równo rok później, czyli 4 marca 2017 roku, 100. rocznica urodzin Profesora Witolda Śmiecha, wybitnego językoznawcy, jednego z filarów łódzkiej polonistyki, byłego Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Filologicznego, wieloletniego Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Jako uczniowie i spadkobiercy myśli naukowej Profesora chcielibyśmy uczcić Jego pamięć w sposób Jemu najbliższy – naukowym spotkaniem poświęconym dyskusji nad zagadnieniami, które stanowiły trzon badań Profesora Śmiecha. Dlatego zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej:

Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich

W tym szeroko zakrojonym temacie chcemy zamknąć różnorodność problematyki badawczej Uczonego. Wśród Jego prac odnajdujemy bowiem publikacje poświęcone fonetyce i fonologii, onomastyce, składni, słowotwórstwu, kulturze języka, a przede wszystkim morfologii czasownika. Tym zagadnieniom chcielibyśmy przyjrzeć się z perspektywy 25 lat, które dzielą nas od ostatnich badań Profesora.

Konferencja – organizowana przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ – odbędzie się w Łodzi, w dniach 4-5 marca 2016 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł i obejmuje materiały konferencyjne, bufet kawowy, uroczystą kolację, a także publikację artykułów, które zostaną pozytywnie ocenione przez recenzentów. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do organizatorów konferencji (smiech2016@gmail.com). Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2016 r.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. UŁ dr hab. Barbara Kudra

dr hab. Edyta Pałuszyńska

dr Katarzyna Burska

dr Beata Grochala

 

Uniwersytet Łódzki   Wydział Filologiczny

Katedra Współczesnego Języka Polskiego oraz Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

 

KONFERENCJA

ZMIANY W JĘZYKU POLSKIM I INNYCH JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH

4–5 marca 2016

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

DANE OSOBOWE:

  • imię i nazwisko, tytuł naukowy:

 

  • uczelnia:

 

  • dane do faktury (nazwa instytucji, adres, numer NIP – przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator jest zobligowany do wystawienia faktury na osobę/instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ):

 

Nazwa instytucji
adres
NIP

 

  • adres e-mail, nr telefonu kontaktowego:

 

 

WYSTĄPIENIE:

  • tytuł referatu:
  • główne tezy:

 

 

 

 

 

  • wymagania sprzętowe:

 

 

About the Author: Michał Kuran