Spotkanie z laureatami V Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Narodziny i zmierzch dawnych cywilizacji w literaturze polskiej XIX wieku (Quo vadis? H. Sienkiewicz, Faraon B. Prus, Ziemia obiecana W.S. Reymont) ”

20 października na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie z laureatami V Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Narodziny i zmierzch dawnych cywilizacji w literaturze polskiej XIX wieku (Quo vadis? H. Sienkiewicz, Faraon B. Prus, Ziemia obiecana W.S. Reymont) ”. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa rozwiązywali test sprawdzający znajomość lektur oraz pisali wypracowanie. Prace konkursowe oceniała dr Karolina Kołodziej.

Organizatorami konkursu byli: Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi.

Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom. Zaproszeni goście wysłuchali wykładu dr Karoliny Kołodziej o „Ziemi obiecanej” W. S. Reymonta oraz zwiedzili gmach Wydziału Filologicznego.

About the Author: admin